• Gode værdier holder

Vores fokus er at skabe en værdioptimering af jeres ejendomsportefølje. Vi er specialister inden for optimering af alle former for bolig- og erhvervsejendomme. Vi har mange års erfaring med at administrere, udvikle og opkøbe ejendomme. Vi har fokus på både de kort- og langsigtede investeringsmål. Vores team består af advokater, asset managere, ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer. Vi udarbejder vores handlingsplan for ejendommen ud fra en analyse af bl.a. ejendommens uudnyttede potentiale.

Vores mål er at skabe en god og sund udvikling for de ejendomme, vi rådgiver vores investorer i. Vores investorer er bl.a. pensionskasser, fonde og familieejede selskaber.

Vi har mange års erfaring med at udvikle og administrere ejendomsporteføljer. Vi kortlægger og realiserer ejendommens potentiale med henblik på at skabe det bedst mulige afkast for vores investorer.

Kontakt os på +45 33 26 89 80

Ombygning/renovering af ejendomme

Ved gennemførelse af en ombygning af en udlejningsejendom lægger vi stor vægt på en god og positiv dialog med en ejendoms lejere og vi bestræber os altid på at favne alles interesser så godt som muligt med henblik på at få gennemført projektet så effektivt som muligt.

Administration af udlejningsejendomme

Vi tror på, at en positiv tilgang til beboerne i ejendommen er medvirkende til en så kvalificeret administration som muligt. Vi har en fast tilknyttet ejendomsadministrator til vores ejendomme, for at sikre en så optimal og professionel lejerhåndtering og ejendomsadministration.